INFO

Urban_Laboratory_4

Po ogromnym sukcesie dwóch poprzednich edycji warsztatów, Ambasada Szwajcarii w Polsce, Hochparterre i Warszawski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP zapraszają na trzecie Polsko-Szwajcarskie Warsztaty Urbanistyczne. W programie tegorocznej edycji znajdują się dwa obszary tematyczne, które będą stanowiły podstawę dyskusji przedstawicieli Szwajcarii i Polski z przybyłą na spotkanie publicznością.

Celem tego przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń między ekspertami z obu krajów. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim. Zapewnione jest tłumaczenie symultaniczne na język polski.

MIEJSCE /  Siedziba Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, ul. Foksal 2, Warszawa

After the huge success of two previous editions of the workshop, the Embassy of Switzerland in Poland, Hochparterre and the Warsaw Branch of the Association of Polish Architects invite you to the third Polish-Swiss Urban Workshop. In this year’s edition, there are two thematic areas that will form the basis of discussion of the representatives of Switzerland and Poland with the audience present at the meeting.

The aim of this project is to exchange experiences between experts from both countries. The workshop will be conducted in English. Simultaneous translation into Polish is provided.

PLACE / Warsaw Branch of The Union of Polish Architects SARP, Foksal 2 St., Warsaw

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ORGANIZATORZY / ORGANIZED BY

 

ambasada CH_ok                      HP_logo_schwarz_www                      OWSARP_LOGO_2013_www

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

SPONSORZY / SPONSORS

 

Logo Switzerland - Polnisch                 ArchiCAD_logo_light_backgorund_BLACK                 amf_logo_quadrat_gr                  xal-WH     Debolon_Des_Bodb_schwarz

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

PARTNERZY / PARTNERS

 

logo_white-kopia

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

MEDIA

 

logo-arch           logo_ARCH-12_new_B-R           Print