Jan Sukiennik

Jan

Jan Sukiennik

(ur. 1980 w Warszawie) Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Studiował w Pratt Institute na Brooklynie oraz na uczelni ETSAM w Madrycie. W 2007 roku założył wspólnie z Zofią Strumiłło-Sukiennik pracownię 137kilo. W 2015 roku pracownia rozrosła się do 307kilo. Współlaureat Nagrody architektonicznej tygodnika Polityka oraz nominowany do nagrody im. Mies van der Rohe za projekt Służewskiego Domu Kultury. Współautor nagradzanych projektów i konkursów – m.in. wystawy stałej Muzeum warszawskiej Pragi (wspólnie z Charlie Koolhaas), aranżacji Łódź Design Festival, Klubu Kultury na Saskiej Kepie, wystawy Warszawa w budowie 5. Od 2012 r. wiceprezes OW SARP i sędzia konkursowy SARP.

Jan Sukiennik (born 1980 in Warsaw) graduated from the Faculty of Architecture at Warsaw University of Technology. He studied at the Pratt Institute in Brooklyn and at the ETSAM in Madrid. In 2007, he co-founded with Zofia Strumiłło-Sukiennik ‘137kilo’ design studio. In 2015, the studio has grown to 307kilo. Co-winner of the Architectural Prize of the Polityka weekly and nominated to Mies van der Rohe Award for the design of Służewski Culture Centre. Co-author of award-winning designs and competitions – including permanent exhibition at the Museum of Praga (together with Charlie Koolhaas), space arrangement for Lodz Design Festival, the Culture Club in Saska Kepa, Warsaw Under Construction 5 exhibition. Since 2012, Vice President of the Warsaw branch of the Association of Polish Architects (SARP) and competition judge of SARP.